Projecte REI 𝄙
Estructura mecànica
ArmbotDev v3a
HandbotDev v5a
EyebotDev v2a
>STL Files
Electrònica
Parts
>PCB Files
Diagrama de connexions
Algoritme
Organització i estructura
Pensament i Lògica racional
El Projecte R:EI, Robot: Esser Intel·ligible

Intel·ligible: Adjectiu.Susceptible de ser entès o comprès.

Des de que era una nena petita he sommiat amb robots. Màquines amb forma humana a les que donar ordres, sempre disposades a servir-te, a ajudar-te, a protegir-te.

Amb aquesta idea present vaig formar-me i he dirigit la meva vida, el camí que he recorregut fins aquí no ha sigut facil.

La REI és el resultat d'aquesta enginyera de Barcelona, la més petita d'una família humil i nombrosa que sovint observava a la seva mare realitzar les tasques més pesades i humiliants per tirar la casa endavant amb una única idea al cap: què podria inventar per ajudar-la?

L'objectiu de la Robòtica no ha sigut mai desenvolupar màquines, l'objectiu sempre ha sigut desenvolupar un sistema cognitiu capaç d'aprendre tal i com ho entenem en els humans. On el profess@r seria l'enginyer@ i l'alumn@ el robot.

Totes les etapes de la vida, tots els aprenentatges d'aquestes estan vinculades al desenvolupament d'altres habilitats motores i cognitives. No obstant, el fascinant disseny dels humans permet desenvolupar aquests aprenentatges en casos excepcionals on el cos no segueix les pautes de creixement ja sigui per enfermetats o altres dificultats. Des de que al 1888 un científic anomenat Ramón y Cajal observés això amb el seu microscopi (figura1), centenars d'erudit@s han intentat comprendre com funciona realment el cervell. Com es transforma la informació en un aprenentatge o un record a l'interior de la neurona? Aquesta pregunta encara no té resposta.


Figura1. Fotografia d'una cèl·lula nerviosa amb estructura piramidal que va observar per primera vegada Ramón y Cajal al 1888 aplicant la tècnica de tint Golgi.

Existeixen moltes hipòtesi sobre què passa a l'interior de les neurones d'un cervell humà. En un sentit més general (a les capes d'abstracció més altes) la Neurociència ha pogut desxifrar paràmetres i factors que hi influeixen. La interacció i l'autonomia individual alhora d'experimentar amb l'entorn, la observació, la repetició, les emocions són només algunes de les claus.

La REI és un sistema cognitiu capaç de interactuar amb l'entorn de manera autònoma amb una clara motivació. La idea principal del projecte és dotar d'aquells elements mínims perquè la màquina pugui rebre informació espaial sobre el seu entorn, capacitat de comunicació i poder manipular elements.

Es substituiran elements bioquímics que afecten a les emocions com per exemple la motivació atribuida a neurotransmissors com el glucamat que no es poden aplicar a una màquina, però sí que es pot parametritzar amb una senyal externa.

L'estructura del cervell és el punt més important del projecte ja que sense aquest, el sistema serà només un conjunt de components electrònics connectats. Per això he creat una secció Aprenentatge autònom on desenvolupo a fons la part del sistema cognitiu del projecte. A les altres seccions trobareu la informació sobre disseny mecànic, l'electrònica i la programació.

Objectius del projecte

  1. Dissenyar un circuit electrònic modular
  2. Dissenyar una estructura mecànica perquè el robot pugui interactuar amb l'entorn dotat dels sentits indicats
  3. Dissenyar un algortime d'aprenentatge aplicat a la Rei

Especificacions del projecte

  • Estructura mecànica: CNC i Fabricació additiva
  • ARDUINO, RASPBERRY, Etapes de potència i sensòria enginy
  • Per completar...

    Anterior Següent
    Tots els drets reservats, Barcelona de 2023.