ELECTRÒNICA 𝄙
Fonaments comuns
Electricitat i Electrònica
Estructura de l'àtom
Tipus de materials
Potencial elèctric.
Diferència de potencial (ddp)
Intensitat
Resistència
Potència
Generació de l'energia
Components generals
Resistència
Condensador
Bobina
Díode
Transistor
Electrònica de Digital
Codi Binari
Portes lògiques
Àlgebra de Boole
Circuits combinacionals
Circuits seqüencials
Unitat Aritmètica i Lògica (ALU)
El Processador (P)
El Microcontrolador (uC)
Electrònica de Potència
Corrent alterna (AC)
Corrent contínua (DC)
Motors
Servomotors
Amplificadors
Electrònica Analògica
El món és analògic
Sensors
Convertidors Analògic a Digital (ADC)
Convertidors Digital a Analògic (DAC)
Modulació per amplada de polsos (PWM)
Instrumentació
Font d'alimentació
Multímetre
Oscil·loscopi
Generador de funcions
Insoladora
Eines del taller
Vocabulari tècnic en ANGLÈS
Simbologia elèctrica
Eines virtuals
Proveïdors
Tots els drets reservats, Barcelona de 2023.